Vaje pri predmetu Računalniški praktikum bomo izvajali v dveh ločenih skupinah:

  • 1. skupina (torek, 14:00-17:00 v 0/85) priimki A-O
  • 2. skupina (četrtek, 8:00-11:00 v 0/85) priimki P-Ž

Prve vaje se pričnejo točno ob uri.

Accessibility