Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike«, kandidatke Mateje Vrečič, bo v torek, 19. 3. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
ddr. Timotej Jagrič, mentor,
dr. Marko Jakovac, somentor,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Accessibility