Prvi pisni test iz teorije pri predmetu Računalniški praktikum bomo pisali v torek, 26. 3. 2019, ob 11:00 v učilnici 01/20. Piše se vsa snov vključno s poglavjema o konstruktorjih in destruktorju, ter skrivanjem komponent.

Accessibility