Zagovor magistrskega dela z naslovom »Ekstremalni problemi psa in žoge«, kandidatke Ane Rozman, bo v torek, 26. 3. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Accessibility