Rezultate prvega vmesnega testa pri predmetu Spletne aplikacije in storitve najdete v spodnji tabeli.

ID Teorija 1 (max. 48)
1002272831 48
1002255856 38
1002274001 36
1002275610 43
1002272858 45
1002279518 44
Accessibility