V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bosta v sredo, 3. 4. 2019, v predavalnici P1 predavala

prof. Aleksander Hryn (ob 15:00 uri)
in
prof. Andrei Pranevich (ob 16:00 uri)

z Yanka Kupala State University in Grodno (Belarus).

Naslova njunih predavanj sta

Generalized pendulum systems with prescribed number of limit cycles surrounding cylinder
in
First integrals, partial integrals and integral invariants of multidimensional Hamiltonian systems.

Vljudno vabljeni!

Accessibility