Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv interaktivnih nalog na razumevanje vzorcev pri pouku matematike«, kandidatke Špele Marič, bo v torek 28. 5.2019 ob 9.00 v sejni sobi FNM, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Accessibility