Študenti Jaša Dimič, Aljaž Ferk in Karmen Potočan so sodelovali na Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist (ŠIPK) SOS-Slovenščina. V okviru tega projekta so pod mentorstvom doc. dr. Andreja Taranenka sprogramirali spletno aplikacijo za slovenščino na preživetveni ravni (A1), ki je namenjena neslovensko govorečim, ki se prvič srečujejo s slovenskim jezikom.

Oblikovno je spletno aplikacijo zasnoval študent medijskih komunikacij Jovan Drašković, za vsebinski del pa so pod mentorstvom doc. dr. Gjoka Nikolovskega poskrbeli študenti Filozofske fakultete Ana Ambrož, Tjaša Miholič, Polina Saveleva, Anja Mihelič in Robert Filipčič v sodelovanju s pedagoškim mentorjem doc. dr. Simonom Zupanom in z izr. prof. dr. Branislavo Vičar (Slavistično društvo Maribor) in Domnom Bajdetom (Študentsko društvo Erasmus študentska mreža pri Univerzi v Mariboru).

Aplikacija je dosegljiva na spletnem naslovu http://sos-slovene.ff.um.si.

Accessibility