Zagovor magistrskega dela z naslovom »Metoda podpornih vektorjev v detekciji goljufij«, kandidatke Manje Krajnčič, bo v četrtek 11. 7. 2019 ob 12. uri v prostoru 0/86, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Anja Žnidaršič, somentorica,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Accessibility