Rezultati pisnega izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 2. 7. 2019 so v spodnji tabeli. Za opravljen pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50 %. Ogled je možen po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Vpisna številka Rezultat
N1013643 5 %
N1005121 23 %
N1014820 41 %
N1013395 33 %
Accessibility