Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napake v statistiki«, kandidatke Jane Hercog, bo v torek 27. 8. 2019 ob 12. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Mateja Grašič, predsednica
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
doc. dr. Tanja Gologranc, članica.

Accessibility