Zagovor magistrskega dela z naslovom » Korelacijska analiza«, kandidata Dejana Zemljaka, bo 10. 9. 2019 ob 12. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.

Accessibility