Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnost fiksne točke za drevesno uverižljive kontinuume«, kandidatke Teje Kac, bo 29. 8. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Accessibility