Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti grafov Hanojskega stolpa«, kandidatke Eve Zmazek, bo 3. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik
dr. Sandi Klavžar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility