Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu«, kandidatke Tee Horvat, bo 3. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Accessibility