Zagovor magistrskega dela z naslovom »Modeli upravljanja s kakovostjo podatkov in simulacije vrednotenja kakovosti podatkov«, kandidatke Amadeje Bratuša, bo 6. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Drago Bokal, mentor,
Andreja Veber Horvat, somentorica, članica.
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility