Zagovor magistrskega dela z naslovom »Primerjava SVM, MLR in PCA metod pri napovedovanju fotovoltaične proizvodnje v Sloveniji«, kandidatke Anje Goričan, bo 6. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
Matjaž Miklavčič, somentor, član.
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility