Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra policajev in roparjev na grafih«, kandidatke Tine Bastašić, bo 25. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility