Zagovor magistrskega dela z naslovom »Anihilacijsko število grafa in njegova povezava s celotnim dominantnim številom«, kandidatke Lare Lužnic, bo 25. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Tanja Gologranc, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility