Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekaj karakterizacij racionalnih aritmetičnih funkcij stopnje (1,1)«, kandidatke Nani Vasiljević, bo 23. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility