Prvi test teorije pri predmetu Osnove računalništva bomo pisali v torek, 5. 11. 2019, ob 15:00 v učilnici 01/20.

V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno z logičnimi izrazi in stavkom if, ter podpoglavja Strojna oprema, programska oprema in OS, Arhitektura računalnika in Pomnilnik iz poglavja Sistemi v spletnem učbeniku Računalništvo in informatika (https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/).

Accessibility