Prvi test teorije (del predavanj pri A. Taranenku) pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki / Osnove programiranja v diskretni matematiki bomo pisali v sredo, 6. 11. 2019, ob 10:30. V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno s poglavjem Leksikografska ureditev podmnožic s k-elementi množice {1,2,…,n}.

Accessibility