Drugi test teorije pri predmetu Osnove računalništva bomo pisali v torek, 10. 12. 2019, ob 15:15 v učilnici 01/20.

V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno z enodimenzionalnimi polji, ter podpoglavja Strojna oprema, programska oprema in OS, Arhitektura računalnika, Pomnilnik in Operacijski sistem iz poglavja Sistemi v spletnem učbeniku Računalništvo in informatika (https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/).

Accessibility