Drugi test teorije (del predavanj pri A. Veselu in A. Taranenku) pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki / Osnove programiranja v diskretni matematiki bomo pisali v sredo, 11. 12. 2019, ob 10:15. V poštev pride vsa snov s predavanj pri A. Veselu in vsa snov s predavanj pri A. Taranenku do vključno s poglavjem Leksikografska ureditev permutacij množice {1,2,…,n}.

Accessibility