Tretji test teorije pri predmetu Osnove računalništva bomo pisali v torek, 21. 01. 2020, ob 14:15 v učilnici 01/20.

V poštev pride vsa snov s predavanj in vsa dogovorjena poglavja v spletnem učbeniku Računalništvo in informatika (https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/).

Accessibility