Rezultati testov in izpitov so na Moodlu (velja od študijskega leta 2019/2020).

Vpogledi v teste in izpite so v skladu s Pravilnikom o preverjenju in ocenjevanju znanja na UM in so možni v terminih, ki so pripisani pod rezultati. Po pretečem roku vpogledi niso več možni, testi in izpiti pa se arhivirajo do uničenja.

Dovoljene stvari pri pisanju testov po predmetih.
Analiza II:
– največ dva (2) lista s formulami,
– pisala, radirka, ravnilo.
Analiza IV:
– največ dva (2) lista s formulami,
– matematični priročnik,
– kalkulator,
– pisala, radirka, ravnilo.
Matrični račun:
– največ en (1) list s formulami,
– matematični priročnik,
– kalkulator,
– pisala, radirka, ravnilo.
Pri vseh predmetih so prepovedane rešene naloge ter uporaba telefona. Pri vsakem pisnem preverjanju se vsem pisočim pregleda osebni dokument in formule, ki se uporabljajo pri pisanju.

Vsak študent, ki mu je bil dodeljen poseben status in bo koristil prilagoditve skladno z ustrezno odločbo dodeljene s strani strokovnih služb, me je dolžan o tem obvestiti pred vsakim testom/izpitom vsaj dva delovna dni pred samo izvedbo testa/izpita po e-pošti. Ob tem je potrebno natančno navesti vrsto prilagoditve, da se pravočasno prilagodi vse potrebno za nemoteno pisanje testa/izpita. Če to ne stori, se smatra, da prilagoditve niso potrebne in se pisno preverjanje izvede konvecionalno.

Accessibility