Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba strojnega učenja za napovedovanje škodnih dogodkov«, kandidata Vita Čoha, bo 3. 3. 2020 ob 14.00 uri v predavalnici P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Bor Harej, somentor
dr. Tanja Gologranc, članica.

Accessibility