Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba metode veriženja in drugih sorodnih metod pri določanju škodnih rezervacij«, kandidatke Tee Jelen, bo 28. 2. 2020 ob 11.00 uri v predavalnici 0/103, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Accessibility