Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli«, kandidatke Marjete Capl, bo 21. 2. 2020 ob 9.00 uri v predavalnici P1, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Jasmina Ferme, somentorica,
dr. Blaž Zmazek, član.

Accessibility