Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matrični komutatorji«, kandidatke Sanje Levart, bo 5. 3. 2020 ob 11.00 uri v prostoru 0/80, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility