Kolokvij pri predmetu Algebra II, ki je bil predviden za jutri zjutraj, odpade. O novem terminu se bomo dogovorili. Spremljaje študentske maile in e-študij.

Accessibility