Domače naloge pri predmetu Poglavja iz algebre bodo objavljene na e-študiju UM.

Vektorji in matrike

1. sklop: Geometrijski vektorji 2. sklop: Linearna kombinacija 3. sklop: Skalarni, vektorski in mešani produkt 4. sklop: Premica in ravnina v prostoru 5. sklop: Vektorji v R^n 6. sklop: Matrike 7. sklop: Sistemi linearnih...