Zagovor magistrskega dela z naslovom »Grinbergov izrek«, kandidatke Vande Štern, bo 16. 6. 2020 ob 10.00 uri v prostoru P1, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Igor Pesek, član.

Accessibility