Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv različnih dejavnikov pri določanju premij za življenjska zavarovanja«, kandidatke Larise Gostenčnik, bo 19. 6. 2020 ob 12.00 uri v prostoru 0/85, pred komisijo:
dr. Drago Bokal, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Boštjan Brešar, član.

Accessibility