Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izzivi pri prehodu iz blokovnega programiranja v tekstovne programske jezike«, kandidatke Tjaše Kos, bo 2. 7. 2020 ob 8:00 v 0/85, pred komisijo:
dr. Aleksander Vesel, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Accessibility