Rezultati pisnega izpita z dne 22. 6. 2020 pri predmetu Podatkovne strukture so v spodnji tabeli.

Vpisna številka Pisni izpit
N1013643 18
N1016549 51
N1015920 38
N1016527 73
N1016077 36
N1016734 23

Za opravljen pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50 %.

Accessibility