Zagovor magistrskega dela z naslovom »Verjetnost v osnovni in srednji šoli«, kandidatke Nine Gracej, bo 7. 7. 2020 ob 10:00 v 0/103, pred komisijo:
dr. Matevž Črepnjak, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Dušan Pagon, član.

Accessibility