Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razširjanje veznih funkcij posplošenih inverznih zaporedij«, kandidatke Katarine Domjan, bo 25. 8. 2020 ob 10:00 v 0/103, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Accessibility