Rezulati izpita pri predmetu Osnove računalništva z dne 26. 8. 2020 so naslednji. Za pozitivno oceno je bilo potrebno zbrati vsaj 50 %.

N1017214  40 %

Accessibility