Zagovor magistrskega dela z naslovom »Veliki kontinuumi v inverznih limitah«, kandidata Petra Goričana, bo 11. 9. 2020 ob 13:00 v P1, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, somentor.

Accessibility