Zagovor magistrskega dela z naslovom »Stohastično modeliranje obrestnih mer«, kandidatke Ines Štampar, bo 23. 10. 2020 ob 13:00  v predavalnici 0/80, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Mihael Pisanec, somentor,
dr. Tanja Dravec, članica.

Accessibility