Zagovor magistrskega dela z naslovom »Stohastično modeliranje obrestnih mer«, kandidatke Ines Štampar, bo 15. 12. 2020 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Mihael Pisanec, somentor,
dr. Tanja Dravec, članica.

Accessibility