Zagovor magistrskega dela z naslovom »Odnos ravnateljev do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovni šoli«, kandidatke Katja Krecenbaher Mernik, bo 17. 12. 2020 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Igor Pesek, predsednik,
dr. Marjan Krašna, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Accessibility