Zagovor magistrskega dela z naslovom »Poučevanje računalništva v osnovni šoli – primerjava kurikulumov izbranih držav«, kandidatke Kaje Beriša, bo 21. 1. 2021 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Marjan Krašna, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Accessibility