Zagovor magistrskega dela z naslovom »Geometrijsko-aritmetični indeksi«, kandidatke Julije Šošter, bo 9. 2. 2021 ob 12:30 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Matevž Črepnjak, mentor,
dr. Peter Krajnc, mentor,
dr. Muzafera Paljevac, članica.

Accessibility