Pedagoški proces se bo v poletnem semestru (od 22. 2. naprej) nadaljeval na daljavo. Trenutno se po vladnem semaforju sproščanja ukrepov nahajamo v oranžni fazi, pedagoški proces na fakultetah pa je predviden s prehodom v rumeno fazo. Po nekaterih projekcijah bi se naj to zgodilo že v prvi polovici marca. O spremembi boste pravočasno obveščeni na spletni strani oddelka in od izvajalcev pri vaših predmetih.

Izvedba izpitov: V oranžni fazi je ob upoštevanju vseh ukrepov dovoljeno izvajanje izpitov na fakultetah, število oseb v enem prostoru pa je omejeno na 10. Kljub temu je presoja, ali se bo izpit izvajal na daljavo ali na fakulteti, prepuščena izvajalcu predmeta.

Accessibility