V  okviru Evropske univerze ATHENA, katere članica je Univerza v Mariboru, organizira Univerza Orléans raziskovalno konferenco doktorskih študentov s področij fizike, kemije, inženirstva in širše, s skupnim naslovom “Science, benefits from diversity”. Konferenca bo potekala med 24. 3. 2021 in 26. 3. 2021. Njen cilj so izmenjave idej in pogledov različnih področij, nivojev izobraževanj in tudi iz različnih univerz.

Več…

Accessibility