Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kompaktnost in konvergenca v prostoru analitičnih funkcij«, kandidata Jake Hedžeta, bo 29. 3. 2021 ob 13:00 v 0/103, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Accessibility