Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uspešna raba informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju matematike«, kandidata Nina Golčmana, bo 7. 4. 2021 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Igor Pesek, predsednik,
dr. David Gajser, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Accessibility