Zagovor magistrskega dela z naslovom »Posodabljanje input-output tabel – primer tabel za Slovenijo«, kandidatke Monike Škvorc, bo 27. 5. 2021 ob 9:00 v predavalnici 0/103, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
ddr. Timotej Jagrič, mentor,
dr. Marko Jakovac, somentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Accessibility